DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Chiyotanda, Susumu: 7

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
1982-10 Clinical Values of Carcinoembryonic Antigen (CEA) in Lung Cancer Koga, Yasunori; Shibata, Koichiro; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Takami; Hamasuna, Shigehito; Kariya, Toshiro; Wake, Norio; Sakihama, Masato; Mine, Yoshikazu; Matsuzaki, Yasunori; Yoshioka, Makoto; Yonezawa, Tsutomu; Chiyotanda, Susumu; Sekiya, Ryo; Nakamura, Kunihide; Hayashi, Mami; Tomita, Masao 1371
1987-10-25 Dumping Syndrome on Echocardiography Tomita, Masao; Yamauchi, Hideto; Shibata, Ryuichiro; Narimatsu, Motoharu; Tashiro, Hikaru; Tsuji, Hiroharu; Nakano, Yusuke; Toru, Nakamura; Mine, Yoshkazu; Oka, Tadayuki; Chiyotanda, Susumu 861
1982-10 Enhancing Hemodynamic Effect of Intraaortic Balloon Pumping (IABP) using Cardiac Agents in Canine Myocardial Infarction Koga, Yasunori; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Tokami; Hamasuna, Shigehito; Kariya, Toshiro; Wake, Norio; Sakihama, Masato; Mine, Yoshikazu; Matsuzaki, Yasunori; Yoshioka, Makoto; Yonezawa, Tsutomu; Chiyotanda, Susumu; Sekiya, Ryo; Nakamura, Kunihide; Hayashi, Mami; Shibata, Koichiro; Tomita, Masao 1393
1981-10-25 Experimental Evaluation of Tumor Inhibitory Effect of Induced Infection on Tumor Growth Koga, Yasunori; Tomita, Masao; Shibata, Koichiro; Matsumoto, Kazuhisa; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Takami; Hamasuna, Shigehito; Wake, Norio; Sakihama, Masato; Tashiro, Hikaru; Mine, Yoshikazu; Chiyotanda, Susumu; Matsuzaki, Yasunori; Yonezawa, Tsutomu; Yoshioka, Makoto 1135
1981-10-25 Limited Resection for Lung Cancer Tomita, Masao; Koga, Yasunori; Shibata, Koichiro; Matsumoto, Kazuhisa; Onitsuka, Toshio; Sakoda, Koichiro; Maeda, Takami; Hamasuna, Shigehito; Wake, Norio; Sakihama, Masato; Tashiro, Hikaru; Mine, Yoshikazu; Chiyotanda, Susumu; Matsuzaki, Yasunori; Yonezawa, Tsutomu; Yoshioka, Makoto 889
1988-10-25 Primary malignant tumors of the small intestine Shimizu, Teruhisa; Fukuda, Yutaka; Chen, Tsun-San; Honda, Hirotaka; Okada, Daikichi; Kuwahara, Kikuo; Nakazaki, Takayuki; Narazaki, Akemi; Hisano, Hiroshi; Honjyoyo, Seiji; Yamaguchi, Hiroyuki; Ikari, Hideki; Shimoyama, Takatoshi; Miura, Toshio; Chiyotanda, Susumu; Tomita, Masao; Chien, Cheng-Shan 1062
1988-10-25 Surgery for Stage I Lung Cancer Kubota, Fusao; Minami, Hiroyuki; Kawafuchi, Takaaki; Kajiwara, Keiji; Itoyanagi, Noriaki; Shingu, Hiroshi; Ifuku, Masumi; Ayabe, Hiroyoshi; Tomita, Masao; Kawahara, Katsunobu; Kimino, Koji; Hsieh, Chia-Ming; Hara, Shinsuke; Oka, Tadayuki; Tsuji, Hiroharu; Tagawa, Yutaka; Chiyotanda, Susumu 746

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace