DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Hashisako, Mikiko: 5

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2016-09-16 Breakdown of lung framework and an increase in pores of Kohn as initial events of emphysema and a cause of reduction in diffusing capacity Fukuoka, Junya; Yoshikawa, Akira; Sato, Shuntaro; Tanaka, Tomonori; Hashisako, Mikiko; Kashima, Yukio; Tsuchiya, Tomoshi; Yamasaki, Naoya; Nagayasu, Takeshi; Yamamoto, Hiroshi 290
2019-02-27 Clinical and computed tomography characteristics of non-small cell lung cancer with ALK gene rearrangement: Comparison with EGFR mutation and ALK/EGFR-negative lung cancer Mori, Mio; Hayashi, Hideyuki; Fukuda, Minoru; Honda, Sumihisa; Kitazaki, Takeshi; Shigematsu, Kazuto; Matsuyama, Naohiro; Otsubo, Mayumi; Nagayasu, Takeshi; Hashisako, Mikiko; Tabata, Kazuhiro; Uetani, Masataka; Ashizawa, Kazuto 370
2020-03-01 Drop Head Syndrome as a Rare Complication in Mixed Connective Tissue Disease Akagi, Midori; Umeda, Masataka; Hashisako, Mikiko; Hara, Kazusato; Tsuji, Sousuke; Endo, Yushiro; Takatani, Ayuko; Shimizu, Toshimasa; Fukui, Shoichi; Koga, Tomohiro; Kawashiri, Shin-ya; Iwamoto, Naoki; Igawa, Takashi; Ichinose, Kunihiro; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Origuchi, Tomoki; Niino, Daisuke; Kawakami, Atsushi 36
2019-11-15 Gastric Perforation due to Iatrogenic Immunodeficiency-associated Lymphoproliferative Disorder during the Treatment of Rheumatoid Arthritis Toyama, Shiho; Takatani, Ayuko; Koga, Tomohiro; Eguchi, Mizuna; Okamoto, Momoko; Tsuji, Sosuke; Endo, Yushiro; Shimizu, Toshimasa; Sumiyoshi, Remi; Igawa, Takashi; Kawashiri, Shin-ya; Iwamoto, Naoki; Ichinose, Kunihiro; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Origuchi, Tomoki; Furuyama, Masako; Tabuchi, Maiko; Kobayashi, Shinichiro; Kanetaka, Kengo; Hashisako, Mikiko; Abe, Kuniko; Niino, Daisuke; Sato, Shinya; Miyazaki, Yasushi; Kawakami, Atsushi 118
2018-09-01 Primary Oral Mucormycosis Due to Rhizopus microsporus after Allogeneic Stem Cell Transplantation Sakamoto, Hikaru; Itonaga, Hidehiro; Sawayama, Yasushi; Taguchi, Jun; Saijo, Tomomi; Kuwatsuka, Sayaka; Hashisako, Mikiko; Kinoshita, Naoe; Oishi, Masao; Doi, Hanako; Kosai, Kosuke; Nishimoto, Katsutaro; Tanaka, Katsumi; Yanagihara, Katsunori; Mukae, Hiroshi; Izumikawa, Koichi; Miyazaki, Yasushi 175

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace