DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Hishikawa, Yoshitaka: 2

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2012-01-05 Epigallocatechin gallate suppresses peritoneal fibrosis in mice. Kitamura, Mineaki; Nishino, Tomoya; Obata, Yoko; Furusu, Akira; Hishikawa, Yoshitaka; Koji, Takehiko; Kohno, Shigeru 1283
2014-05 Maintenance of stereocilia and apical junctional complexes by Cdc42 in cochlear hair cells Ueyama, Takehiko; Sakaguchi, Hirofumi; Nakamura, Takashi; Goto, Akihiro; Morioka, Shigefumi; Shimizu, Aya; Nakao, Kazuki; Hishikawa, Yoshitaka; Ninoyu, Yuzuru; Kassai, Hidetoshi; Suetsugu, Shiro; Koji, Takehiko; Fritzsch, Bernd; Yonemura, Shigenobu; Hisa, Yasuo; Matsuda, Michiyuki; Aiba, Atsu; Saito, Naoaki 585

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace