DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Kato, Hiroyuki: 2

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2012 Baseline Serum Cholesterol Is Associated with a Response to Pegylated Interferon Alfa-2b and Ribavirin Therapy for Chronic Hepatitis C Genotype 2 Taura, Naota; Ichikawa, Tatsuki; Miyaaki, Hisamitsu; Kadokawa, Yoshiko; Tsutsumi, Takuya; Tsuruta, Shotaro; Kato, Yuji; Inoue, Osami; Kinoshita, Noboru; Ohba, Kazuo; Kato, Hiroyuki; Ohata, Kazuyuki; Masuda, Junichi; Hamasaki, Keisuke; Yatsuhashi, Hiroshi; Nakao, Kazuhiko 515
2015 Endocytosis of Multiwalled Carbon Nanotubes in Bronchial Epithelial and Mesothelial Cells Maruyama, Kayo; Haniu, Hisao; Saito, Naoto; Matsuda, Yoshikazu; Tsukahara, Tamotsu; Kobayashi, Shinsuke; Tanaka, Manabu; Aoki, Kaoru; Takanashi, Seiji; Okamoto, Masanori; Kato, Hiroyuki 506

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace