DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Kato, Mitsuhiro: 2

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2008-07 Lack of C20orf133 and FLRT3 mutations in 43 patients with Kabuki syndrome in Japan. Kuniba, Hideo; Tsuda, Masayoshi; Nakashima, Mitsuko; Miura, Shoko; Miyake, Noriko; Kondoh, Tatsuro; Matsumoto, Tadashi; Moriuchi, Hiroyuki; Ohashi, Hirofumi; Kurosawa, Kenji; Tonoki, Hidefumi; Nagai, Toshiro; Okamoto, Nobuhiko; Kato, Mitsuhiro; Fukushima, Yoshimitsu; Naritomi, Kenji; Matsumoto, Naomichi; Kinoshita, Akira; Yoshiura, Koh-ichiro; Niikawa, Norio 1263
2009-05 Molecular karyotyping in 17 patients and mutation screening in 41 patients with Kabuki syndrome. Kuniba, Hideo; Yoshiura, Koh-Ichiro; Kondoh, Tatsuro; Ohashi, Hirofumi; Kurosawa, Kenji; Tonoki, Hidefumi; Nagai, Toshiro; Okamoto, Nobuhiko; Kato, Mitsuhiro; Fukushima, Yoshimitsu; Kaname, Tadashi; Naritomi, Kenji; Matsumoto, Tadashi; Moriuchi, Hiroyuki; Kishino, Tatsuya; Kinoshita, Akira; Miyake, Noriko; Matsumoto, Naomichi; Niikawa, Norio 2329

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace