DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Kido, Takashi: 2

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2019-07-15 Postoperative acute exacerbation of interstitial pneumonia in pulmonary and non-pulmonary surgery: a retrospective study Miyamura, Takuto; Sakamoto, Noriho; Kakugawa, Tomoyuki; Okuno, Daisuke; Yura, Hirokazu; Nakashima, Shota; Ishimoto, Hiroshi; Kido, Takashi; Taniguchi, Daisuke; Miyazaki, Takuro; Tsuchiya, Tomoshi; Tsutsui, Shin; Yamaguchi, Hiroyuki; Obase, Yasushi; Ishimatsu, Yuji; Ashizawa, Kazuto; Nagayasu, Takeshi; Mukae, Hiroshi 121
2019-07-31 Serum Soluble Interleukin-2 Receptor Is a Biomarker for Pneumocystis jirovecii Pneumonia among Patients with Rheumatoid Arthritis under Methotrexate Therapy Sakamoto, Noriho; Hara, Shintaro; Ishimoto, Hiroshi; Nakashima, Shota; Yura, Hirokazu; Miyamura, Takuto; Okuno, Daisuke; Hara, Atsuko; Kakugawa, Tomoyuki; Yamaguchi, Hiroyuki; Obase, Yasushi; Kushima, Hisako; Ishii, Hiroshi; Noguchi, Shingo; Kido, Takashi; Kobayashi, Tsutomu; Soejima, Yoshifumi; Yoshioka, Sumako; Ishimatsu, Yuji; Yatera, Kazuhiro; Kadota, Jun-ichi; Mukae, Hiroshi 124

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace