DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Kishino, Tatsuya: 6    link image

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2000-06-14 A 1.5-Mb PAC/BAC Contig Spanning the Prader-Willi Syndrome Critical Region (PWCR) Kondo, Shinji; Tomita, Hiroaki; Kishino, Tatsuya; Yoshiura, Kohichiro; Yamada, Koki; Soeda, Eiichi; Matsumoto, Naomichi; Ohta, Tohru; Fujii, Tohru; Niikawa, Norio 1357
2010-01-15 A type of familial cleft of the soft palate maps to 2p24.2–p24.1 or 2p21–p12 Tsuda, Masayoshi; Yamada, Takahiro; Mikoya, Tadashi; Sogabe, Izumi; Nakashima, Mitsuko; Minakami, Hisanori; Kishino, Tatsuya; Kinoshita, Akira; Niikawa, Norio; Hirano, Akiyoshi; Yoshiura, Koh-ichiro 712
2018-04-27 Application of droplet digital PCR in the analysis of genome integration and organization of the transgene in BAC transgenic mice Nakagaki, Ayumi; Urakawa, Asuka; Hirano, Shiori; Anami, Takeru; Kishino, Tatsuya 285
2008-01 A Genome-wide Linkage Analysis and Mutation Analysis of Hereditary Congenital Blepharoptosis in a Japanese Family Nakashima, Mitsuko; Nakano, Motoi; Hirano, Akiyoshi; Kishino, Tatsuya; Kondoh, Shinji; Miwa, Nobutomo; Niikawa, Norio; Yoshiura, Koh-ichiro 1320
2009-05 Molecular karyotyping in 17 patients and mutation screening in 41 patients with Kabuki syndrome. Kuniba, Hideo; Yoshiura, Koh-Ichiro; Kondoh, Tatsuro; Ohashi, Hirofumi; Kurosawa, Kenji; Tonoki, Hidefumi; Nagai, Toshiro; Okamoto, Nobuhiko; Kato, Mitsuhiro; Fukushima, Yoshimitsu; Kaname, Tadashi; Naritomi, Kenji; Matsumoto, Tadashi; Moriuchi, Hiroyuki; Kishino, Tatsuya; Kinoshita, Akira; Miyake, Noriko; Matsumoto, Naomichi; Niikawa, Norio 2329
2019-04-19 Nonsense mutation in CFAP43 causes normal-pressure hydrocephalus with ciliary abnormalities Morimoto, Yoshiro; Yoshida, Shintaro; Kinoshita, Akira; Satoh, Chisei; Mishima, Hiroyuki; Yamaguchi, Naohiro; Matsuda, Katsuya; Sakaguchi, Miako; Tanaka, Takeshi; Komohara, Yoshihiro; Imamura, Akira; Ozawa, Hiroki; Nakashima, Masahiro; Kurotaki, Naohiro; Kishino, Tatsuya; Yoshiura, Koh-ichiro; Ono, Shinji 214

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace