DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Migita, Kiyoshi: 15    link image

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2013-08-22 Association of STAT4 Polymorphisms with Susceptibility to Type-1 Autoimmune Hepatitis in the Japanese Population Migita, Kiyoshi; Nakamura, Minoru; Abiru, Seigo; Jiuchi, Yuka; Nagaoka, Shinya; Komori, Atsumasa; Hashimoto, Satoru; Bekki, Shigemune; Yamasaki, Kazumi; Komatsu, Tatsuji; Shimada, Masaaki; Kouno, Hiroshi; Hijioka, Taizo; Kohjima, Motoyuki; Nakamuta, Makoto; Kato, Michio; Yoshizawa, Kaname; Ohta, Hajime; Nakamura, Yoko; Takezaki, Eiichi; Nishimura, Hideo; Sato, Takeaki; Ario, Keisuke; Hirashima, Noboru; Oohara, Yukio; Naganuma, Atsushi; Muro, Toyokichi; Sakai, Hironori; Mita, Eiji; Sugi, Kazuhiro; Yamashita, Haruhiro; Makita, Fujio; Yatsuhashi, Hiroshi; Ishibashi, Hiromi; Yasunami, Michio 709
2016-01 Effects of a Foot Pump on the Incidence of Deep Vein Thrombosis After Total Knee Arthroplasty in Patients Given Edoxaban Sakai, Tatsuya; Izumi, Masahiro; Kumagai, Kenji; Kidera, Kenichi; Yamaguchi, Takayuki; Asahara, Tomohiko; Kozuru, Hideko; Jiuchi, Yuka; Mawatari, Masaaki; Osaki, Makoto; Motokawa, Satoru; Migita, Kiyoshi 387
2012-09-15 Familial Mediterranean Fever with Onset at 66 Years of Age Inoue, Keita; Torii, Kazuhiro; Yoda, Aya; Kadota, Koichiro; Nakamichi, Seiko; Obata, Yoko; Nishino, Tomoya; Migita, Kiyoshi; Kawakami, Atsushi; Ozono, Yoshiyuki 598
2016-12-13 Fewer subsequent relapses and lower levels of IL-17 in Takayasu arteritis developed after the age of 40 years Fukui, Shoichi; Iwamoto, Naoki; Shimizu, Toshimasa; Umeda, Masataka; Nishino, Ayako; Koga, Tomohiro; Kawashiri, Shin-ya; Ichinose, Kunihiro; Hirai, Yasuko; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Aramaki, Toshiyuki; Iwanaga, Nozomi; Izumi, Yasumori; Origuchi, Tomoki; Migita, Kiyoshi; Ueki, Yukitaka; Sato, Shuntaro; Kawakami, Atsushi 470
2020-05-07 Interleukin-18 and fibroblast growth factor 2 in combination is a useful diagnostic biomarker to distinguish adult-onset Still's disease from sepsis Koga, Tomohiro; Sumiyoshi, Remi; Furukawa, Kaori; Sato, Shuntaro; Migita, Kiyoshi; Shimizu, Toshimasa; Umeda, Masataka; Endo, Yushiro; Fukui, Shoichi; Kawashiri, Shin-ya; Iwamoto, Naoki; Ichinose, Kunihiro; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Origuchi, Tomoki; Nonaka, Fumiaki; Yachie, Akihiro; Kondo, Hideaki; Maeda, Takahiro; Kawakami, Atsushi 95
2015-12-12 Lack of association between the CARD10 rs6000782 polymorphism and type 1 autoimmune hepatitis in a Japanese population Migita, Kiyoshi; Jiuchi, Yuka; Furukawa, Hiroshi; Nakamura, Minoru; Komori, Atsumasa; Yasunami, Michio; Kozuru, Hideko; Abiru, Seigo; Yamasaki, Kazumi; Nagaoka, Shinya; Hashimoto, Satoru; Bekki, Shigemune; Yoshizawa, Kaname; Shimada, Masaaki; Kouno, Hiroshi; Kamitsukasa, Hiroshi; Komatsu, Tatsuji; Hijioka, Taizo; Nakamuta, Makoto; Naganuma, Atsushi; Yamashita, Haruhiro; Nishimura, Hideo; Ohta, Hajime; Nakamura, Yoko; Ario, Keisuke; Oohara, Yukio; Sugi, Kazuhiro; Tomizawa, Minoru; Sato, Takeaki; Takahashi, Hironao; Muro, Toyokichi; Makita, Fujio; Mita, Eiji; Sakai, Hironori; Yatsuhashi, Hiroshi 411
2014-10-15 Mediterranean fever (MEFV) Variant P369S/R408Q in a Patient with Entero-Behçet's Disease who Successfully Responded to Treatment with Colchicine Fujikawa, Keita; Migita, Kiyoshi; Nagasato, Akio; Tsukada, Toshiaki; Kawakami, Atsushi; Eguchi, Katsumi 471
2018-11-20 Musculoskeletal manifestations occur predominantly in patients with later-onset familial Mediterranean fever: Data from a multicenter, prospective national cohort study in Japan Endo, Yushiro; Koga, Tomohiro; Ishida, Midori; Fujita, Yuya; Tsuji, Sosuke; Takatani, Ayuko; Shimizu, Toshimasa; Sumiyoshi, Remi; Igawa, Takashi; Umeda, Masataka; Fukui, Shoichi; Nishino, Ayako; Kawashiri, Shin-ya; Iwamoto, Naoki; Ichinose, Kunihiro; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Origuchi, Tomoki; Agematsu, Kazunaga; Yachie, Akihiro; Masumoto, Junya; Migita, Kiyoshi; Kawakami, Atsushi 188
2014-11-24 Prediction of flare-ups in IgG4-related disease Nakamura, Tadashi; Migita, Kiyoshi 399
2014-12-15 Protracted Febrile Myalgia Syndrome in a Japanese Patient with Fasciitis Detected on MRI Fujikawa, Keita; Migita, Kiyoshi; Tsukada, Toshiaki; Kawakami, Atsushi; Eguchi, Katsumi 600
2016-09-28 Rapid Increase in Serum Low-Density Lipoprotein Cholesterol Concentration during Hepatitis C Interferon-Free Treatment Hashimoto, Satoru; Yatsuhashi, Hiroshi; Abiru, Seigo; Yamasaki, Kazumi; Komori, Atsumasa; Nagaoka, Shinya; Saeki, Akira; Uchida, Shinjiro; Bekki, Shigemune; Kugiyama, Yuki; Nagata, Kazuyoshi; Nakamura, Minoru; Migita, Kiyoshi; Nakao, Kazuhiko 295
2014-05-20 Serum Amyloid A Induces NLRP-3-Mediated IL-1β Secretion in Neutrophils Migita, Kiyoshi; Izumi, Yasumori; Jiuchi, Yuka; Kozuru, Hideko; Kawahara, Chieko; Nakamura, Minoru; Nakamura, Tadashi; Agematsu, Kazunaga; Masumoto, Junya; Yasunami, Michio; Kawakami, Atsushi; Eguchi, Katsumi 1031
2019-01-24 Serum levels of fibroblast growth factor-2 distinguish Takayasu arteritis from giant cell arteritis independent of age at diagnosis Fukui, Shoichi; Kuwahara-Takaki, Ayako; Ono, Nobuyuki; Sato, Shuntaro; Koga, Tomohiro; Kawashiri, Shin-ya; Iwanaga, Nozomi; Iwamoto, Naoki; Ichinose, Kunihiro; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Origuchi, Tomoki; Migita, Kiyoshi; Arinobu, Yojiro; Niiro, Hiroaki; Tada, Yoshifumi; Akashi, Koichi; Maeda, Takahiro; Kawakami, Atsushi 192
2018-09-01 Subclinical inflammation in a case of menstruation-induced familial Mediterranean fever: A case report Hara, Kazusato; Endo, Yushiro; Ishida, Midori; Fujita, Yuya; Tsuji, Sosuke; Takatani, Ayuko; Shimizu, Toshimasa; Sumiyoshi, Remi; Igawa, Takashi; Umeda, Masataka; Fukui, Shoichi; Nishino, Ayako; Kawashiri, Shin-ya; Iwamoto, Naoki; Ichinose, Kunihiro; Tamai, Mami; Nakamura, Hideki; Origuchi, Tomoki; Migita, Kiyoshi; Kawakami, Atsushi; Koga, Tomohiro 124
2012-04 TBK1: a potential therapeutic target in RA Migita, Kiyoshi; Nakamura, Tadashi 476

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace