DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Nakamura, Tadahiro: 21

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2014-08 Biodegradable nanoparticles composed of dendrigraft poly-l-lysine for gene delivery Kodama, Yukinobu; Nakamura, Tadahiro; Kurosaki, Tomoaki; Egashira, Kanoko; Mine, Toyoharu; Nakagawa, Hiroo; Muro, Takahiro; Kitahara, Takashi; Higuchi, Norihide; Sasaki, Hitoshi 452
2011-09-02 Development of Effective Cancer Vaccine Using Targeting System of Antigen Protein to APCs. Kurosaki, Tomoaki; Kitahara, Takashi; Nakamura, Tadahiro; Nishida, Koyo; Fumoto, Shintaro; Kodama, Yukinobu; Nakagawa, Hiroo; Higuchi, Norihide; Sasaki, Hitoshi 695
2007-12 Electrophysiological Characterization of Tight Junctional Pathway of Rabbit Cornea Treated with Ophthalmic Ingredients Nakamura, Tadahiro; Yamada, Mikiko; Teshima, Mugen; Nakashima, Mikiro; To, Hideto; Ichikawa, Nobuhiro; Sasaki, Hitoshi 1051
2018-10-01 Methotrexate-Coated Complexes of Plasmid DNA and Polyethylenimine for Gene Delivery Kodama, Yukinobu; Noda, Ryo; Sato, Kayoko; Harasawa, Hitomi; Kurosaki, Tomoaki; Nakagawa, Hiroo; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Muro, Takahiro; Sasaki, Hitoshi 64
2015-06 Nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the surveillance committee of Japanese Society of Chemotherapy, the Japanese Association for Infectious Diseases, and the Japanese Society for Clinical Microbiology in 2010: General view of the pathogens' antibacterial susceptibility Yanagihara, Katsunori; Kadota, Junichi; Aoki, Nobuki; Matsumoto, Tetsuya; Yoshida, Masaki; Yagisawa, Morimasa; Oguri, Toyoko; Sato, Junko; Ogasawara, Kazuhiko; Wakamura, Tomotaro; Sunakawa, Keisuke; Watanabe, Akira; Iwata, Satoshi; Kaku, Mitsuo; Hanaki, Hideaki; Ohsaki, Yoshinobu; Watari, Tomohisa; Toyoshima, Eri; Takeuchi, Kenichi; Shiokoshi, Mayumi; Takeda, Hiroaki; Miki, Makoto; Kumagai, Toshio; Nakanowatari, Susumu; Takahashi, Hiroshi; Utagawa, Mutsuko; Nishiya, Hajime; Kawakami, Sayoko; Kobayashi, Nobuyuki; Takasaki, Jin; Mezaki, Kazuhisa; Konosaki, Hisami; Aoki, Yasuko; Yamamoto, Yumiko; Shoji, Michi; Goto, Hajime; Saraya, Takeshi; Kurai, Daisuke; Okazaki, Mitsuhiro; Niki, Yoshihito; Yoshida, Koichiro; Kawana, Akihiko; Saionji, Katsu; Fujikura, Yuji; Miyazawa, Naoki; Kudo, Makoto; Sato, Yoshimi; Yamamoto, Masaki; Yoshida, Takashi; Nakamura, Masahiko; Tsukada, Hiroki; Imai, Yumiko; Tsukada, Ayami; Kawasaki, Satoshi; Honma, Yasuo; Yamamoto, Toshinobu; Ban, Nobuyoshi; Mikamo, Hiroshige; Sawamura, Haruki; Miyara, Takayuki; Toda, Hirofumi; Sato, Kaori; Nakamura, Tadahiro; Fujikawa, Yasunori; Mitsuno, Noriko; Mikasa, Keiichi; Kasahara, Kei; Sano, Reiko; Sugimoto, Keisuke; Asari, Seishi; Nishi, Isao; Toyokawa, Masahiro; Miyashita, Naoyuki; Koguchi, Yutaka; Kusano, Nobuchika; Mihara, Eiichirou; Kuwabara, Masao; Watanabe, Yaeko; Kawasaki, Yuji; Takeda, Kenichi; Tokuyasu, Hirokazu; Masui, Kayoko; Negayama, Kiyoshi; Hiramatsu, Kazufumi; Aoki, Yosuke; Fukuoka, Mami; Magarifuchi, Hiroki; Nagasawa, Zenzo; Suga, Moritaka; Muranaka, Hiroyuki; Morinaga, Yoshitomo; Honda, Junichi; Fujita, Masaki 460
2014-08-01 Novel siRNA Delivery System Using a Ternary Polymer Complex with Strong Silencing Effect and No Cytotoxicity Kodama, Yukinobu; Shiokawa, Yumi; Nakamura, Tadahiro; Kurosaki, Tomoaki; Aki, Keisei; Nakagawa, Hiroo; Muro, Takahiro; Kitahara, Takashi; Higuchi, Norihide; Sasaki, Hitoshi 366
2013-01 Ocular Gene Delivery Systems Using Ternary Complexes of Plasmid DNA, Polyethylenimine, and Anionic Polymers Kurosaki, Tomoaki; Uematsu, Masafumi; Shimoda, Kenichiro; Suzuma, Kiyoshi; Nakai, Masato; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Kitaoka, Takashi; Sasaki, Hitoshi 408
2006-08 Partial Hepatectomy Enhances Polyethylenimine-Mediated Plasmid DNA Delivery Tada, Yuki; Kitahara, Takashi; Yoshioka, Takashi; Nakamura, Tadahiro; Ichikawa, Nobuhiro; Nakashima, Mikiro; Nishida, Koyo; Nakamura, Junzo; Sasaki, Hitoshi 819
2015-04 Quaternary Complexes Modified from pDNA and Poly-l-Lysine Complexes to Enhance pH-Buffering Effect and Suppress Cytotoxicity Kodama, Yukinobu; Yatsugi, Yuiko; Kitahara, Takashi; Kurosaki, Tomoaki; Egashira, Kanoko; Nakashima, Mikiro; Muro, Takahiro; Nakagawa, Hiroo; Higuchi, Norihide; Nakamura, Tadahiro; Sasaki, Hitoshi 301
2013-06-01 Safe and Effective Delivery of Small Interfering RNA with Polymer- and Liposomes-Based Complexes Kodama, Yukinobu; Harauchi, Satoe; Kawanabe, Saki; Ichikawa, Nobuhiro; Nakagawa, Hiroo; Muro, Takahiro; Higuchi, Norihide; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Sasaki, Hitoshi 402
2015-01-01 Secure and effective gene delivery system of plasmid DNA coated by polynucleotide Kodama, Yukinobu; Ohkubo, Chikako; Kurosaki, Tomoaki; Egashira, Kanoko; Sato, Kayoko; Fumoto, Shintaro; Nishida, Koyo; Higuchi, Norihide; Kitahara, Takashi; Nakamura, Tadahiro; Sasaki, Hitoshi 309
2013-11-01 Secure Splenic Delivery of Plasmid DNA and Its Application to DNA Vaccine Kurosaki, Tomoaki; Kodama, Yukinobu; Muro, Takahiro; Higuchi, Norihide; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Miyakoda, Mana; Yui, Katsuyuki; Sasaki, Hitoshi 432
2012-01-10 Self-assemble gene delivery system for molecular targeting using nucleic acid aptamer. Kurosaki, Tomoaki; Higuchi, Norihide; Kawakami, Shigeru; Higuchi, Yuriko; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Hashida, Mitsuru; Sasaki, Hitoshi 1014
2010-01 Sensitive and Real-Time Method for Evaluating Corneal Barrier Considering Tear Flow Nakamura, Tadahiro; Teshima, Mugen; Kitahara, Takashi; Sasaki, Hitoshi; Uematsu, Masafumi; Kitaoka, Takashi; Nakashima, Mikiro; Nishida, Koyo; Nakamura, Junzo; Higuchi, Shun 644
2018-03-01 Splenic Delivery System of pDNA through Complexes Electrostatically Constructed with Protamine and Chondroitin Sulfate Kodama, Yukinobu; Nishigaki, Waka; Nakamura, Tadahiro; Fumoto, Shintaro; Nishida, Koyo; Kurosaki, Tomoaki; Nakagawa, Hiroo; Kitahara, Takashi; Muro, Takahiro; Sasaki, Hitoshi 90
2015-01-01 Splenic Gene Delivery System Using Self-assembling Nano-complex with Phosphatidylserine Analog Kurosaki, Tomoaki; Nakasone, Chihiro; Kodama, Yukinobu; Egashira, Kanoko; Harasawa, Hitomi; Muro, Takahiro; Nakagawa, Hiroo; Kitahara, Takashi; Higuchi, Norihide; Nakamura, Tadahiro; Sasaki, Hitoshi 687
2014-04-01 Ternary Complex of Plasmid DNA Electrostatically Assembled with Polyamidoamine Dendrimer and Chondroitin Sulfate for Effective and Secure Gene Delivery Imamura, Masanobu; Kodama, Yukinobu; Higuchi, Norihide; Kanda, Kosuke; Nakagawa, Hiroo; Muro, Takahiro; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Sasaki, Hitoshi 392
2013-11-01 Ternary Complex of Plasmid DNA with Protamine and γ-Polyglutamic Acid for Biocompatible Gene Delivery System Kanda, Kosuke; Kodama, Yukinobu; Kurosaki, Tomoaki; Imamura, Masanobu; Nakagawa, Hiroo; Muro, Takahiro; Higuchi, Norihide; Nakamura, Tadahiro; Kitahara, Takashi; Honda, Masayuki; Sasaki, Hitoshi 343
2006-04 Transport of Acebutolol through Rabbit Corneal Epithelium Kawazu, Kouichi; Oshita, Akemi; Nakamura, Tadahiro; Nakashima, Mikiro; Ichikawa, Nobuhiro; Sasaki, Hitoshi 903
2006-12 Transport of Timolol and Tilisolol in Rabbit Corneal Epithelium Sakanaka, Koji; Kawazu, Kouichi; Nishida, Koyo; Nakamura, Junzo; Nakashima, Mikiro; Nakamura, Tadahiro; Oshita, Akemi; Ichikawa, Nobuhiro; Sasaki, Hitoshi 650
2018-11-01 一包化調剤後の酸化マグネシウム錠の保管に対する乾燥剤の有無が安定性に与える影響 Sato, Kayoko; Inaoka, Natsuko; Kodama, Yukinobu; Muro, Takahiro; Nakamura, Tadahiro; Sasaki, Hitoshi; Kitahara, Takashi 111

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace