DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Nakashima, Eiji: 6

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
1995-03 Anti-Human T-Lymphotropic Virus Type-I Antibodies in Atomic-Bomb Survivors Matsuo, Tatsuki; Nakashima, Eiji; Carter, Randolph L.; Neriishi, Kazuo; Mabuchi, Kiyohiko; Akiyama, Mitoshi; Shimaoka, Katsutaro; Kinoshita, Ken-Ichiro; Tomonaga, Masao; Ichimaru, Michito 873
2010-11 Association of human T lymphotropic virus type I with Sjogren syndrome. Hida, Ayumi; Imaizumi, Misa; Sera, Nobuko; Akahoshi, Masazumi; Soda, Midori; Maeda, Renju; Nakashima, Eiji; Nakamura, Hideki; Ida, Hiroaki; Kawakami, Atsushi; Eguchi, Katsumi 825
2010-06 Fatty liver incidence and predictive variables. Tsuneto, Akira; Hida, Ayumi; Sera, Nobuko; Imaizumi, Misa; Ichimaru, Shinichiro; Nakashima, Eiji; Seto, Shinji; Maemura, Koji; Akahoshi, Masazumi 920
1987-06 Lung Cancer Incidence among Japanese A-Bomb Survivors, 1950-80 Yamamoto, Tsutomu; Kopecky, Kenneth J.; Fujikura, Toshio; Tokuoka, Shoji; Monzen, Tetsuo; Nishimori, Issei; Nakashima, Eiji; Kato, Hiroo 1016
2009-12-25 Men with Brugada-like electrocardiogram have higher risk of prostate cancer. Haruta, Daisuke; Matsuo, Kiyotaka; Ichimaru, Shinichiro; Soda, Midori; Hida, Ayumi; Sera, Nobuko; Imaizumi, Misa; Nakashima, Eiji; Seto, Shinji; Akahoshi, Masazumi 663
2011-11-03 Risk for Progression to Overt Hypothyroidism in an Elderly Japanese Population with Subclinical Hypothyroidism Imaizumi, Misa; Sera, Nobuko; Ueki, Ikuko; Horie, Ichiro; Ando, Takao; Usa, Toshiro; Ichimaru, Shinichiro; Nakashima, Eiji; Hida, Ayumi; Soda, Midori; Tominaga, Tan; Ashizawa, Kiyoto; Maeda, Renju; Nagataki, Shigenobu; Akahoshi, Masazumi 542

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace