DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Okada, Daikichi: 16

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
1990-10-01 108 正常肺組織と肺癌組織のHLA抗原との対比 吉田, 一也; 田川, 泰; 林, 宗榮; 岡田, 代吉; 遠近, 裕宣; 原, 信介; 川原, 克信; 綾部, 公懿; 富田, 正雄 403
1988-10-25 Benefit from omentopexy on bronchial wound healing in performing concurrent esophagectomy Tomita, Masao; Ayabe, Hiroyoshi; Kawahara, Katsunobu; Kimino, Koji; Sha, Kamei; Taniguchi, Hideki; Nakasone, Tomonori; Honda, Hirotake; Yasutake, Tohru; Okada, Daikichi 948
1988-10-25 Carcinoma-containing CEA in colon cancers in primary and metastatic tumors Tomita, Masao; Shimizu, Teruhisa; Shimoyama, Takatoshi; Hirano, Tatsuo; Nakagoe, Tohru; Taniguchi, Hideki; Nakasone, Tomonori; Kawazoe, Naoki; Honda, Hirotaka; Yasutake, Tohru; Okada, Daikichi; Miura, Toshio 762
1992-12-25 A Case Report of the Human Chorionic Gonadotropin Producing Carcinoma of the Lung ltoh, Shigehiko; Ohe, Hisakuni; Okada, Daikichi; Kobayashi, Masahiro; Yoshimoto, Masahiko; Masuyama, Yasuharu; Ohe, Nobuharu 852
1993-12-25 DNA Analysis from Biopsied Specimens for Carcinomas of the Esophagus Tomita, Masao; Hara, Shinsuke; Tagawa, Yutaka; Kawahara, Katsunobu; Ayabe, Hiroyoshi; Obatake, Masayuki; Sawai, Terumitsu; Jibiki, Masaaki; Morinaga, Masafumi; Matsuo, Toshikazu; Matsuo, Satoshi; Yoshida, Akira; Furukawa, Taizou; Yoshida, Ryuichiro; Eguchi, Masaaki; Takahashi, Takao; Sakai, Tsutomu; Okada, Daikichi; Makiyama, Takao 785
1990-12-14 Gastritis Cystica Polyposa-Report of a Case Hirano, Tatsuo; Kusano, Hiroyuki; Miyashita, Kosei; Okada, Daikichi; Ishikawa, Hiroshi; Takahira, Ryoji; Deguchi, Masahiro; Hirata, Keizo; Yamaguchi, Eiichiro; Yamasaki, Naoya; Kishimoto, Kohji; Tsuji, Takashi; Kashima, Kiyotaka; Kidogawa, Hideo; Shimizu, Teruhisa; Nakagoe, Tohru; Shimoyama, Takatoshi; Miura, Toshio; Tomita, Masao. 1199
1989-12-09 Histological evaluation of cancer extension along the bronchial wall in lung cancer. Ayabe, Hiroyoshi; Tomita, Masao; Kawahara, Katsunobu; Kimuno, Kouji; Hsieh, Chia-Ming; Oka, Tadayuki; Tsuji, Hiroharu; Nakasone, Tomonori; Taniguchi, Hideki; Touchika, Hironobu; Yasutake, Touru; Okada, Daikichi 780
1993-12-25 HLA Class I and Class II Antigen Expression in Gastric Cancer Cells and Induction of Its Expression by Local Injection of OK-432 Okada, Daikichi 636
1989-12-09 LOCAL RECURRENCE OF RECTAL CANCER Tomita, Masao; Okada, Daikichi; Hisano, Hiroshi; Nakazaki, Takayuki; Honjo, Seiji; Yamaguchi, Hiroyuki; Shimoyama, Takatoshi; Miura, Toshio 863
1988-10-25 Primary malignant tumors of the small intestine Shimizu, Teruhisa; Fukuda, Yutaka; Chen, Tsun-San; Honda, Hirotaka; Okada, Daikichi; Kuwahara, Kikuo; Nakazaki, Takayuki; Narazaki, Akemi; Hisano, Hiroshi; Honjyoyo, Seiji; Yamaguchi, Hiroyuki; Ikari, Hideki; Shimoyama, Takatoshi; Miura, Toshio; Chiyotanda, Susumu; Tomita, Masao; Chien, Cheng-Shan 1080
1989-12-09 A Study of Long-Term Metabolism of Nucleic Acid in the Repair Process of Cancer Cells with Cis-diamminedichloroplatinum (II) Tagawa, Yutaka; Kunisaki, Tadaomi; Miyashita, Kousei; Ishikawa, Hiroshi; Yasutake, Toru; Okada, Daikichi; Tomita, Masao 840
1993-12-25 Surgery for a3 Esophageal Carcinomas Tomita, Masao; Ayabe, Hiroyoshi; Kawahara, Katsunobu; Tagawa, Yutaka; Tsuji, Hiroharu; Akamine, Shinji; Takahashi, Takao; Nakamura, Akihiro; Muraoka, Masashi; Tagawa, Tsutomu; Sakai, Tsutomu; Makiyama, Takao; Eguchi, Masaaki; Yoshida, Ryuichiro; Okada, Daikichi; Yoshida, Akira; Furukawa, Taizou; Obatake, Masayuki; Matsuo, Toshikazu; Matsuo, Satoshi 667
1989-12-09 Surgery for myasthenia gravis Tomita, Masao; Ayabe, Hiroyoshi; Kawahara, Katsunobu; Hsieh, Chia-Ming; Hara, Shinsuke; Tsuji, Hiroharu; Oka, Tadayuki; Nakasone, Tomonori; Taniguchi, Hideki; Yasutake, Toru; Okada, Daikichi 767
1989-12-09 Surgery for Perforation Complicating Colon Cancers Tomita, Masao; Shimizu, Teruhisa; Okada, Daikichi; Kawazoe, Naoki; Yasutake, Toru; Kawahara, Kikuo; Shimoyama, Takatoshi 1144
1988-10-25 Surgery for postoperative recurrence of gastric cancer Tomita, Masao; Shimizu, Teruhisa; Honda, Hirotaka; Yasutake, Tohru; Chien, Cheng-Shan; Okada, Daikichi; Nakao, Haruhiko; Shiraishi, Enju; Kajiwara, Keiji; Tashiro, Hikaru; Hirano, Tatsuo; Nakagoe, Tohru; Shimoyama, Takatoshi; Miura, Toshio 889
1988-10-25 Tumor-containing CEA in Colon Cancers Kunisaki, Tadaomi; Sugamura, Youji; Ishibashi, Tsunehisa; Shinkai, Kiyoto; Nishida, Takahiro; Jibiki, Masaaki; Torigoe, Toshiaki; Tomita, Masao; Shimoyama, Takatoshi; Taniguchi, Hideki; Nakasone, Tolonori; Honda, Hirotaka; Yasutake, Tohru; Okada, Daikichi; Kuwahara, Kikuo; Hisano, Hiroshi; Honjyo, Seiji; Yamaguchi, Hiroyuki; Ikari, Hideki; Rin, Souei; Miura, Toshio 1193

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace