DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Okuno, Daisuke: 2

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2019-03-15 Clinical Features of Anti-MDA5 Antibody-positive Rapidly Progressive Interstitial Lung Disease without Signs of Dermatomyositis Sakamoto, Noriho; Ishimoto, Hiroshi; Nakashima, Shota; Yura, Hirokazu; Miyamura, Takuto; Okuno, Daisuke; Hara, Atsuko; Kitazaki, Takeshi; Kakugawa, Tomoyuki; Ishimatsu, Yuji; Satoh, Minoru; Mukae, Hiroshi 90
2019-07-15 Postoperative acute exacerbation of interstitial pneumonia in pulmonary and non-pulmonary surgery: a retrospective study Miyamura, Takuto; Sakamoto, Noriho; Kakugawa, Tomoyuki; Okuno, Daisuke; Yura, Hirokazu; Nakashima, Shota; Ishimoto, Hiroshi; Kido, Takashi; Taniguchi, Daisuke; Miyazaki, Takuro; Tsuchiya, Tomoshi; Tsutsui, Shin; Yamaguchi, Hiroyuki; Obase, Yasushi; Ishimatsu, Yuji; Ashizawa, Kazuto; Nagayasu, Takeshi; Mukae, Hiroshi 9

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace