DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Sakai, Tsutomu: 11

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
1987-10-25 Acute Appendicitis in Infant Sakai, Tsutomu; Shimoda, Hozumi; Kurosaki, Nobuko; Taniguchi, Hideki; Nakasone, Tomonori; Hashiyada, Hiroshi; Tomita, Masao 1103
1988-10-25 Carcinoembryonic Antigen (CEA) in Portal Blood in Colorectal Cancer Patients Correlation of Immunohistochemical Staining Shimoyama, Takatoshi; Fukuda, Yutaka; Takahira, Ryohji; Kawaguchi, Akio; Tohchika, Hironobu; Nakao, Haruhiko; Kusano, Hiroyuki; Shimizu, Teruhisa; Nakagoe, Tohru; Sakai, Tsutomu; Miura, Toshio; Tomita, Masao 1285
1993-12-25 DNA Analysis from Biopsied Specimens for Carcinomas of the Esophagus Tomita, Masao; Hara, Shinsuke; Tagawa, Yutaka; Kawahara, Katsunobu; Ayabe, Hiroyoshi; Obatake, Masayuki; Sawai, Terumitsu; Jibiki, Masaaki; Morinaga, Masafumi; Matsuo, Toshikazu; Matsuo, Satoshi; Yoshida, Akira; Furukawa, Taizou; Yoshida, Ryuichiro; Eguchi, Masaaki; Takahashi, Takao; Sakai, Tsutomu; Okada, Daikichi; Makiyama, Takao 763
1996-12 Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) without Endoscopic Lithotomy for Pancreatolithiasis : A Report of Two Cases Furukawa, Masato; Okuhama, Yukihiro; Sakai, Tsutomu; Miyashita, Kosei; Mine, Yoshikazu; Sasaki, Makoto; Kondo, Satoshi; Sakamoto, Yoshihiko; Tokunaga, Yuji 1883
1990-12-14 Management of Blunt Hepatic Trauma Shimoyama, Takatoshi; Takahira, Rhoji; Shimizu, Teruhisa; Ishikawa, Hiroshi; Miyashita, Kohsei; Kawazoe, Naoki; Nakazaki, Takayuki; Yamaguchi, Hiroyuki; Kurosaki, Nobuko; Kusano, Hiroyuki; Nakagoe, Tohru; Hirano, Tatsuo; Sakai, Tsutomu; Miura, Toshio; Tomita, Masao 938
1987-10-25 Nonoperative Management of Blunt Hepatic Trauma Shimoyama, Takatoshi; Fukuda, Yutaka; Shimizu, Teruhisa; Ishikawa, Hiroshi; Kawaguchi, Akio; Kusano, Hiroyuki; Nakagoe, Tohru; Harada, Tatsuro; Hirano, Tatsuo; Sakai, Tsutomu; Shimoda, Hozumi; Miura, Toshio; Tomita, Masao 1188
1993-12-25 Nuclear DNA Analysis in Neuroblastoma -Significance of DNA Ploidy as a Prognostic Factor- Sakai, Tsutomu 652
1989-12-09 Spontaneous Rupture of Hepatocellular Carcinoma Shimoyama, Takatoshi; Miyashita, Kohsei; Takahira, Ryohji; Ishikawa, Hiroshi; Kawaguchi, Akio; Kuwahara, Kikuo; Tagawa, Tsutomu; Kusano, Hiroyuki; Shimizu, Teruhisa; Nakagoe, Tohru; Hirano, Tatsuo; Sakai, Tsutomu; Miura, Toshio; Tomita, Masao; Hayashi, Kuniaki; Fukuda, Toshiro; Kunisaki, Tadaomi 1034
1993-12-25 Surgery for a3 Esophageal Carcinomas Tomita, Masao; Ayabe, Hiroyoshi; Kawahara, Katsunobu; Tagawa, Yutaka; Tsuji, Hiroharu; Akamine, Shinji; Takahashi, Takao; Nakamura, Akihiro; Muraoka, Masashi; Tagawa, Tsutomu; Sakai, Tsutomu; Makiyama, Takao; Eguchi, Masaaki; Yoshida, Ryuichiro; Okada, Daikichi; Yoshida, Akira; Furukawa, Taizou; Obatake, Masayuki; Matsuo, Toshikazu; Matsuo, Satoshi 650
1990-12-14 Surgery for Congenital Duodenal Atresia Kurosaki, Nobuko; Sakai, Tsutomu; Obatake, Masayuki; Tomita, Masao 1285
1989-12-09 Surgical Experience with Gastric Duplication Kurosaki, Nobuko; Tomita, Masao; Sakai, Tsutomu; Ohbatake, Masayuki; Ishikawa, Hiroshi 670

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace