DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Shimoda, Hozumi: 4

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
1987-10-25 Acute Appendicitis in Infant Sakai, Tsutomu; Shimoda, Hozumi; Kurosaki, Nobuko; Taniguchi, Hideki; Nakasone, Tomonori; Hashiyada, Hiroshi; Tomita, Masao 1103
1986-10 Clinical Experience with Button battery ingestion in infant Shimoda, Hozumi; Kurosaki, Nobuko; Sakai, Atushi; Tomita, Masao; Soeda, Osamu; Hashimoto, Satoru; Ito, Shigehiko; Ishikawa, Hiroshi; Oh, Shimei; Kawabuchi, Takaaki; Sato, Tetsuya; Nakao, Haruhiko; Shiraishi, Enju; Hara, Shinsuke; Furukawa, Taizo; Shibata, Ryuichiro 1027
1986-10 Congenital Esophageal Cyst Shimoda, Hozumi; Kurosaki, Nobuko; Sakai, Atushi; Tomita, Masao; Ayabe, Hiroyoshi; Kawahara, Katunobu; Yoshida, Ryuichiro; Sato, Yukio; Soeda, Osamu; Harada, Masaru; Miyashita, Kosei; Yamaoka, Norio; Yokota, Mitoshi; Watabe, Seiichiro; Ito, Shigehiro 806
1987-10-25 Nonoperative Management of Blunt Hepatic Trauma Shimoyama, Takatoshi; Fukuda, Yutaka; Shimizu, Teruhisa; Ishikawa, Hiroshi; Kawaguchi, Akio; Kusano, Hiroyuki; Nakagoe, Tohru; Harada, Tatsuro; Hirano, Tatsuo; Sakai, Tsutomu; Shimoda, Hozumi; Miura, Toshio; Tomita, Masao 1188

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace