DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE >

Author Watanabe, Akira: 15

Click each list header to sort the list

Select All
Date Title Author Download
2014-09 Efficacy and safety of garenoxacin tablets on bacterial pneumonia: Postmarketing surveillance in Japan Izumikawa, Koichi; Watanabe, Akira; Miyashita, Naoyuki; Ishida, Tadashi; Hosono, Hiroaki; Kushimoto, Satoru; Kohno, Shigeru 600
2014-09 Efficacy and safety of garenoxacin tablets on clinically diagnosed atypical pneumonia: Postmarketing surveillance in Japan Izumikawa, Koichi; Watanabe, Akira; Miyashita, Naoyuki; Ishida, Tadashi; Hosono, Hiroaki; Kushimoto, Satoru; Kohno, Shigeru 654
2011-06-01 Evaluation of an Assessment System for the JRS 2005: A-DROP for the Management of CAP in Adults Kohno, Shigeru; Seki, Masafumi; Watanabe, Akira; the CAP Study Group 1070
2013-04-04 Modeling Alzheimer’s Disease with iPSCs Reveals Stress Phenotypes Associated with Intracellular Aβ and Differential Drug Responsiveness Kondo, Takayuki; Asai, Masashi; Tsukita, Kayoko; Kutoku, Yumiko; Ohsawa, Yutaka; Sunada, Yoshihide; Imamura, Keiko; Egawa, Naohiro; Yahata, Naoki; Okita, Keisuke; Takahashi, Kazutoshi; Asaka, Isao; Aoi, Takashi; Watanabe, Akira; Watanabe, Kaori; Kadoya, Chie; Nakano, Rie; Watanabe, Dai; Maruyama, Kei; Hori, Osamu; Hibino, Satoshi; Choshi, Tominari; Nakahata, Tatsutoshi; Hioki, Hiroyuki; Kaneko, Takeshi; Naitoh, Motoko; Yoshikawa, Katsuhiro; Yamawaki, Satoko; Suzuki, Shigehiko; Hata, Ryuji; Ueno, Shu-ichi; Seki, Tsuneyoshi; Kobayashi, Kazuhiro; Toda, Tatsushi; Murakami, Kazuma; Irie, Kazuhiro; Klein, William L.; Mori, Hiroshi; Asada, Takashi; Takahashi, Ryosuke; Iwata, Nobuhisa; Yamanaka, Shinya; Inoue, Haruhisa 1519
2008-02-15 Multicenter survey on hospital-acquired pneumonia and the clinical efficacy of first-line antibiotics in Japan. Watanabe, Akira; Yanagihara, Katsunori; Kohno, Shigeru; Matsushima, Toshiharu; HAP study group 1229
2015-06 Nationwide surveillance of bacterial respiratory pathogens conducted by the surveillance committee of Japanese Society of Chemotherapy, the Japanese Association for Infectious Diseases, and the Japanese Society for Clinical Microbiology in 2010: General view of the pathogens' antibacterial susceptibility Yanagihara, Katsunori; Kadota, Junichi; Aoki, Nobuki; Matsumoto, Tetsuya; Yoshida, Masaki; Yagisawa, Morimasa; Oguri, Toyoko; Sato, Junko; Ogasawara, Kazuhiko; Wakamura, Tomotaro; Sunakawa, Keisuke; Watanabe, Akira; Iwata, Satoshi; Kaku, Mitsuo; Hanaki, Hideaki; Ohsaki, Yoshinobu; Watari, Tomohisa; Toyoshima, Eri; Takeuchi, Kenichi; Shiokoshi, Mayumi; Takeda, Hiroaki; Miki, Makoto; Kumagai, Toshio; Nakanowatari, Susumu; Takahashi, Hiroshi; Utagawa, Mutsuko; Nishiya, Hajime; Kawakami, Sayoko; Kobayashi, Nobuyuki; Takasaki, Jin; Mezaki, Kazuhisa; Konosaki, Hisami; Aoki, Yasuko; Yamamoto, Yumiko; Shoji, Michi; Goto, Hajime; Saraya, Takeshi; Kurai, Daisuke; Okazaki, Mitsuhiro; Niki, Yoshihito; Yoshida, Koichiro; Kawana, Akihiko; Saionji, Katsu; Fujikura, Yuji; Miyazawa, Naoki; Kudo, Makoto; Sato, Yoshimi; Yamamoto, Masaki; Yoshida, Takashi; Nakamura, Masahiko; Tsukada, Hiroki; Imai, Yumiko; Tsukada, Ayami; Kawasaki, Satoshi; Honma, Yasuo; Yamamoto, Toshinobu; Ban, Nobuyoshi; Mikamo, Hiroshige; Sawamura, Haruki; Miyara, Takayuki; Toda, Hirofumi; Sato, Kaori; Nakamura, Tadahiro; Fujikawa, Yasunori; Mitsuno, Noriko; Mikasa, Keiichi; Kasahara, Kei; Sano, Reiko; Sugimoto, Keisuke; Asari, Seishi; Nishi, Isao; Toyokawa, Masahiro; Miyashita, Naoyuki; Koguchi, Yutaka; Kusano, Nobuchika; Mihara, Eiichirou; Kuwabara, Masao; Watanabe, Yaeko; Kawasaki, Yuji; Takeda, Kenichi; Tokuyasu, Hirokazu; Masui, Kayoko; Negayama, Kiyoshi; Hiramatsu, Kazufumi; Aoki, Yosuke; Fukuoka, Mami; Magarifuchi, Hiroki; Nagasawa, Zenzo; Suga, Moritaka; Muranaka, Hiroyuki; Morinaga, Yoshitomo; Honda, Junichi; Fujita, Masaki 551
1983-08 コンクリート系材料よりなる厚肉円筒の内圧破壊に関する実験研究 原田, 哲夫; 渡辺, 明; 金武, 寛文; 浜田, 稔 1818
2009-01 急性気管支炎および慢性呼吸器病変の二次感染に対するazithromycin単回投与製剤の多施設共同非盲験非対照試験 河野, 茂; 青木, 信樹; 二木, 芳人; 渡辺, 彰 483
2009-07 呼吸器感染症に対するlevofloxacin 500 mg 1日1回投与の臨床効果 河野, 茂; 渡辺, 彰; 青木, 信樹; 二木, 芳人; 門田, 淳一; 藤田, 次郎; 柳原, 克紀; 賀来, 満夫; 堀, 誠治 621
2011-05 呼吸器感染症に対するlevofloxacin注射剤の臨床試験(第II/III相試験) 河野, 茂; 渡辺, 彰; 青木, 信樹; 二木, 芳人; 門田, 淳一; 藤田, 次郎; 柳原, 克紀; 賀来, 満夫; 堀, 誠治 1008
2006-01 市中呼吸器感染症における非定型病原体の疫学調査 平潟, 洋一; 渡辺, 彰; 二木, 芳人; 青木, 信樹; 河野, 茂 719
2011-05 市中肺炎におけるlevofloxacin注射剤のceftriaxone sodiumを対照とした第III相比較試験 河野, 茂; 渡辺, 彰; 青木, 信樹; 二木, 芳人; 門田, 淳一; 藤田, 次郎; 栁原, 克紀; 賀来, 満夫; 堀, 誠治 1712
2003-09 市中肺炎に対するtelithromycin の臨床評価 ―Levofloxacin を対照薬とした第Ⅲ相二重盲検比較試験― 河野, 茂; 渡辺, 彰; 青木, 信樹; 二木, 芳人 642
2006-09 全国多施設での院内肺炎の実態と初期治療におけるmeropenemの位置づけ 河野, 茂; 渡辺, 彰; 松島, 敏春; 院内肺炎研究会 1023
2010-10 注射薬pazufloxacin 1回1,000mg 1日2回投与時の細菌性肺炎を対象とした臨床第III相試験 河野, 茂; 青木, 信樹; 河合, 伸; 二木, 芳人; 渡辺, 彰; 堀, 誠治; 渡辺, 晋一; 戸塚, 恭一 296

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace