DSpace university logo mark
Advanced Search
Japanese | English 

NAOSITE : Nagasaki University's Academic Output SITE > School of Medicine > Bulletin >

Acta Medica Nagasakiensia


Acta medica Nagasakiensia's WebSite
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/amn/

巻号一覧=List of Issues

Logo
      
     

Volume 57, No. 2 Table of Contents

The Relationship between Energy Expenditure and Type or Stage of Cancer
  Omagari, Katsuhisa; Iwami, Haruka; Kaji, Manami; Ishii, Yuka; Matsutake, Sachiko; Ichimura, Mayuko; Kato, Shigeko; Takeshita, Shigeyuki; Ichikawa, Tatsuki; Nakao, Kazuhiko
33 - 40
Ultrasound Prediction of Amniotic Fluid Volume
  Masuzaki, Masako; Yoshida, Atsushi; Miura, Kiyonori; Masuzaki, Hideaki
41 - 44
Evaluation of the Presumable Incidence of Pancreatic Islet Cell Transplantation in Nagasaki
  Tanaka, Takayuki; Kuroki, Tamotsu; Adachi, Tomohiko; Okamoto, Tatsuya; Ono, Shinichiro; Abiru, Norio; Kawakami, Atsushi; Eguchi, Susumu
45 - 48
Laparoscopic Repair of a Ventral Hernia Using Composix E/X Dual Mesh at a Single Institution.
  Ono, Shinichiro; Kawashita, Yujo; Kanetaka, Kengo; Iwata, Tohru
49 - 52
Reconstruction of the Superior Vena Cava Following Invasive Thymoma Resection by Monitoring Cerebral Oxygenation
  Miyazaki, Takuro; Yamasaki, Naoya; Tsuchiya, Tomoshi; Matsumoto, Keitaro; Tomoshige, Koichi; Tagawa, Tsutomu; Nagayasu, Takeshi
53 - 56
Intracranial Rosai-Dorfman Disease - a Case Report and a Review of the Literature
  Yamauchi, Taishi; Hayashi, Tomayoshi; Matsuo, Takayuki; Matsumoto, Miki; Kinoshita, Naoe; Abe, Kuniko; Nagata, Izumi
57 - 63
Endovascular Treatment of a Carotid Artery Pseudoaneurysm in a Contaminated Wound: Report of a Case
  Yamaguchi, Nimpei; Kaneko, Kenichi; Iwanaga, Tetsu; Komuro, Satoru; Takahashi, Haruo
65 - 68

 

Valid XHTML 1.0! Copyright © 2006-2015 Nagasaki University Library - Feedback Powerd by DSpace